Kveldsseminar om vaksiner med lege Suzanne Humphries

EVENT INFORMATION

"Vaksiner - helsevern eller helseskade?"

- et kritisk søkelys på det vitenskaplige grunnlaget for dagens vaksinepraksis. 


Lege Suzanne Humphries, spesialist i indremedisin og nyresykdommer fra USA kommer til Norge for første gang for å holde foredrag om vaksiner!

Dr. Humphries har over lengre tid opparbeidet seg internasjonal anerkjennelse som en sterk faglig fundert kritiker av det begrensede kunnskapsgrunnlaget som underbygger dagens vaksineprogram. 

Dette er en sjelden mulighet til å høre en som har foretatt omfattende studier av vaksineforskningen og besitter en helt unik innsikt på dette området. Hun vil presentere historikken og forskningen knyttet til de enkelte vaksiner, og belyse hvordan de rådende forestillingene om vaksinering og flokkimmunitet er basert på mangelfull informasjon. Det foreligger gode grunner for at mange sider ved vaksineringspraksisen bør tas opp til en grunnleggende revurdering.  

Foredraget vil bli holdt på engelsk

Dørene åpnes kl. 17:30              Det blir servert kaffe i pausen. 


Litt mer om foredragsholderen: 

Lege Suzanne Humphries, har 19 års erfaring i amerikansk sykehusmedisin. 
I sitt virke som nyrespesialist gjorde hun over tid en alarmerende observasjon:  Urovekkende mange av nyrepasientene hennes fikk en akutt forverret helsetilstand med påfølgende behov for dialyse rett etter vaksinering. Dette ble starten på omfattende studier av vaksiner og deres immunologiske og toksiske effekter.

Hun har i samarbeid med Roman Bystrianyk skrevet en svært  veldokumentert bok: 
"Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History" 

Suzanne Humphries MD er også del av det faglige kollegiet som står bak nettsiden
International Medical Council on Vaccination www.vaccinationcouncil.org 

Hun har også en egen hjemmeside: www.drsuzanne.net 

 

Arrangør er: Foreningen for fritt vaksinevalg. 

"Vi er en gruppe med leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har gått sammen 
om å etablere en plattform hvor vi ønsker å nyansere vaksinedebatten. Vi vil presentere informasjon, 
vitenskapsbaserte fakta og belyse de juridiske aspektene for å gi et mer balansert bilde av
vaksinesaken. Vi har derfor etablert foreningen:  "foreningen for fritt vaksinevalg.". 


 www.frittvaksinevalg.novaksine
vaksiner
suzanne
humphries
fritt
vaksinevalg

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.